Integrale dorpsvisie Steendam: blauwdruk voor de toekomst

Steendam plaatsnaambord uit

Op 19 november 2019 verscheen de eerste Dorpsvisie van Steendam – een dorp aan het Schildmeer dat zo’n 200 inwoners telt. Ook dit Noord-Groningse dorp ligt middenin het bevingsgebied en heeft flink te lijden gehad van de gasbevingen de afgelopen decennia. Het enige positieve van deze situatie was dat er steeds meer behoefte bleek te komen aan gezamenlijkheid: een gedeelde visie en een gemeenschappelijke toekomst. Op dorpsvisieavonden en bij inspraakrondes konden de dorpelingen hun ideeën, dromen, voorkeuren en plannen bespreken en bediscussiëren. Dat resulteerde in de eerste integrale dorpsvisie van Steendam die op een feestelijke avond in het dorpscafé aan de wethouder van de gemeente werd overhandigd. Met elkaar doet deze ‘integrale’ dorpsvisie dienst als blauwdruk voor de komende jaren – niet alleen voor de bevolking van het dorp, maar ook voor de gemeente Midden-Groningen, waarin Steendam ligt en voor alle andere overheden en instanties die met het dorp te maken hebben.

De Dorpsvisie werd opgesteld door het bestuur van de Dorpsvereniging Steendam, met ondersteuning van Libau, een onafhankelijke adviseur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed. Naast een beschrijving van de karakteristieken van het dorp en zijn omgeving werd er een visie gegeven op een zevental thema’s, variërend van openbare ruimte en verkeersveiligheid tot de samenwerking tussen dorp en overheid. Speciale themahoofdstukken waren gewijd aan de energietransitie en ‘aardbevingen en versterkingen’.

Bijzonder van de Blauwdruk is dat er zes ‘toekomstbeelden’ werden uitgewerkt in het document, variërend van ‘sociaal klimaat en leefbaarheid’ tot ‘Coöperatie’. Bijvoorbeeld op het gebied van energie (onder het kopje ‘Coöperatie’), In alle fases van de totstandkoming van de Dorpsvisie werd de gemeente op de hoogte gehouden van de voortgang. Uiteindelijk is het namelijk de bedoeling dat de afspraken perspectief, houvast en vertrouwen geven aan bewoners, ondernemers en instellingen in en rond Steendam. Zoals een van de kernzinnen luidde: ‘De dorpsvisie wordt aangeboden aan de gemeente als wensenkader vanuit het dorp, waarmee voor een meerjarige periode afspraken kunnen worden gemaakt.’