’t Zandt op de kaart: gebiedsvisie die verder gaat dan versterking en herstel

t Zandt plaatsnaambord uit

’t Zandt heeft een toekomst die verder gaat dan herstel en versterking, vond de vereniging Dorpsbelangen, en ging daarom in 2015 aan de slag om een nieuwe toekomstvisie te schrijven: ’t Zandt op de kaart. Dit deed de vereniging samen met samen met de stichting Welzijn & Dienstverlening, de Woongroep Marenland en de gemeente Loppersum. De bewoners, ondernemers en bestuurders van ’t Zandt onderzochten gezamenlijk de ontwikkeling van het gebied in en rond het dorp aan de hand van acht thema’s: recreatie en toerisme, economie, welzijn, onderwijs, ‘zorg en sociale cohesie’, sport, vervoer en verkeer, wonen en openbare ruimte. Omdat het over ’t Zandt en omgeving ging, werd de nota Gebiedsvisie genoemd. Uiteindelijk werd op basis van dit plan een ruim bedrag beschikbaar gesteld door provincie, het rijk en de Dialoogtafel, waarvan de herinrichting van het dorp en tal van andere projecten konden worden gerealiseerd. Inmiddels is een speeltuin en het Proathoes (soort van Steunstee) gerealiseerd.

De toekomstvisie ’t Zandt op de kaart gaat uit van acht thema’s en behandelt vragen als: Wat te doen met vergrijzing en krimp, wat te doen met de karakteristieke panden van het dorp die door de gasbevingen zijn beschadigd? In wat voor gebied willen de bewoners leven? (Antwoord: ‘In een herkenbare groenstructuur die het dorp verankert aan haar omgeving.’) De doorwrochte maar heldere gebiedsvisie werd zo de blauwdruk voor de toekomst van het dorp. ‘’t Zandt is een prachtdorp dat het verdiend om op de kaart gezet te worden,’ zei de voorzitter van Dorpsbelangen.