Steekwoorden

In een structuurvisie wordt de visie op het ruimtelijk beleid voor een regio, gemeente, provincie beschreven. In hoofdlijnen wordt in zo'n document vastgelegd wat gemeente, provincie en rijk nastreven bij de ruimtelijke ordening van het gebied op de middellange en lange termijn. Vooral bij de Wet Ruimtelijke Ordening speelt deze visie een belangrijke rol.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen