Regiovisie Marnedorpen

Enquête Marnevisie

De Marnedorpen (zie onder) hebben in de zomer van 2023 via een compacte enquête (met 10% respons) en vier meepraat-sessies op vier verschillende locaties met zo’n 100 mensen, input bij hun bewoners opgehaald voor Regiovisie Marnegebied. Dit ging uit van de gezamenlijke dorpsbelangenorganisaties van deze dorpen, ondersteund door de Vereniging Groninger Dorpen en Vakland het Hogeland. Centrale vraag was: "Hoe ziet onze regio er over 10 jaar uit?". Daarmee werd het toekomstbeeld van de bewoners voor het Marnegebied zoveel mogelijk opgehaald en uiteindelijk gepresenteerd in een publicatie.  Financiering kwam van Loket Leefbaarheid en gemeente Het Hogeland, ondersteund door veel vrijwillige inzet van dorpsbestuurders. In een volgende fase wordt er uitvoering gegeven aan de de verzamelde ideeën.

Onder de Marnedorpen vallen Eenrum, Hornhuizen, Houwerzijl, Kleine Huisjes, Kloosterburen, Kruisweg, Lauwersoog, Leens, Mensingeweer, Molenrij, Niekerk, Pieterburen, Schouwerzijl, Ulrum, Vierhuizen, Warfhuizen, Wehe-Den Hoorn, Westernieland, Zoutkamp en Zuurdijk.