Ulrum Vitaal Oud bouwt ouderenwoonhofje in Ulrum

Ultrum plaatsnaambord

Ouderen willen graag in Ulrum blijven wonen, zo blijkt, maar omdat het plaatselijke zorgcentrum de Asingahof in 2013 werd gesloopt, was dat lang niet altijd meer mogelijk. Na een thema-avond in 2018 werd daarom de initiatiefgroep Ulrum Vitaal Oud opgericht, onder de vlag van Stichting DörpsZörg Ulrum. De groep houdt zich sindsdien in het algemeen bezig met de toekomst van wonen, welzijn en zorg in het dorp en zochten sindsdien specifiek naar een oplossing voor het ouderenwoonprobleem. Daarbij kwamen ze op een woonhofje: een woonvorm waarin oudere mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en tegelijkertijd naar elkaar om kunnen kijken. Dit hofje zou eigen wooneenheden bevatten, maar ook met gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een tuin, een gezamenlijke woonkamer, een logeerkamer.

Samen met Groninger Dorpen ontwikkelde Ulrum Vitaal Oud een plan, schreef een startdocument en deed  locatieonderzoek, waar uiteindelijk de Trekweg in Ulrum uit de bus kwam. Uit een dorpsenquête bleek voldoende draagvlak, ook al omdat Ulrummers via de dorpskrant d’Ollerommer regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project. Vele bewoners gaven aan belangstelling te hebben om in zo’n nieuwe woonvorm te gaan wonen. Ook de gemeente Het Hogeland kon worden overtuigd van de noodzaak en ideeën rondom het hofje.

Samen met Groninger Dorpen zal nu een stedenbouwkundig plan worden gemaakt, waarin de ideeën en  wensen van de toekomstige bewoners en de initiatiefnemers worden samengebracht.