Fotoboek legt Oosternieland voor de versterking vast

Oosternieland plaatsnaambord

Voor het fotoboek Oosternieland 2015 fotografeerde dorpsbewoner Erik Visser alle woningen van het dorp en vrijwel alle bewoners. Hij gaf het boek in eigen beheer uit. Het boek beoogt een markeerpunt in de geschiedenis te zijn: zo zag Oosternieland er anno 2015 uit. ‘Het idee achter het boek is dat er de komende jaren naar verwachting veel zal gaan veranderen, vooral door de gevolgen van de aardbevingsproblematiek,’ zei Visser. Het eerste exemplaar van het fotoboek werd op 14 oktober 2015 uitgereikt aan de burgemeester.

Het hele proces nam enkele maanden in beslag en in die tijd bleek hoe urgent het idee achter het boek was: de NAM kocht drie huizen in het dorp op en sloopte daarvan tweedie ook nog eens centraal in het dorp lagen. Visser: ‘Dat is veel voor het aangezicht van het dorp.’

Tijdens de uitreiking benadrukte Visser dat herinneringen gekoesterd moeten blijven, maar wees ook op kansen en mogelijkheden. Hij sprak de wens uit dat de gemeente samen met de NAM en dorpsbewoners gezamenlijk nadere invulling aan de opengevallen plaatsen gaan geven. De burgemeester zei dat ze in gesprek zal gaatn met de NAM en Dorpsbelangen.