Dorpshuis Termunten en Termunterzijl: dorpsbreed karakter

Termunterzijl plaatsnaambord in

Na het sluiten van de openbare basisschool in Termunten kwam een groep dorpsbewoners bij elkaar: werd het niet eens tijd een nieuwe ontmoetingsplek te realiseren? Die gesprekken bleken de eerste stappen van wat een tijd later de stichting Samen onder één Dak zou worden: een organisatie die een dorpshuis voor Termunten en Termunterzijl voor elkaar wilde krijgen. ‘Dorpsbreed’, zoals het devies luidde.

De eerste stap was te onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Welke verenigingen en welke individuen zouden gebruik willen maken van de nieuwe voorzieningen? Uiteindelijk leverde dit zoveel ideeën en draagvlak op dat de gemeente Delfzijl besloot het initiatief te ondersteunen en een forse subsidie te geven. Bovendien pastte het plan precies in de ideeën die bij de gemeente leefden om de omgeving van de toegangsweg naar Termunterzijl verder te verfraaien en een oplossing te vinden voor het parkeren.

Met de financiële middelen die de stichting ontving kon zij een leegstaande woning aankopen nabij de entree aan de oostkant van Termunten, waar het nieuwe dorpshuis gerealiseerd kan worden.