Steekwoorden

Landschapsbeheer betekent dat je de kwaliteit van een landschap met beleid en activiteiten probeert te verhogen. Vaak valt dit binnen bepaalde overheidsdoelstellingenvoor landschapsplanning, ruimtelijke ordening, natuurbeheer of landschapsbescherming, maar ook particulieren en dorpsinitiatieven kunnen gericht zijn op verbetering van het omringende landschap.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen