Curringherveld Kornhorn: natuurbeheer en -gebruik door unieke samenwerking dorp en Staatsbosbeheer

geen afbeelding

Een natuurgebied dat werd ingericht en onderhouden door dorpsbewoners – samen met Staatsbeheer. Het is zo’n unieke samenwerking dat er een internationale studiedag werd gehouden rond het Curringherveld bij Kornhorn. ‘We doen het mèt mekoar!’ Is het motto van deze samenwerking. 

Het Curringherveld is een gebied in Kornhorn waar dorpsbewoners, schoolkinderen en bezoekers van de natuur en de faciliteiten sinds jaren kunnen genieten. Samen met de inwoners van Kornhorn maakte boswachter Nico Boele vanaf 1997 een plan voor een multifunctioneel gebied, waarin natuurbeheer én gebruik van het gebied met elkaar samen moesten gaan, met de geschiedenis van het gebied als leidraad bij de ontwikkeling. 

Toen het gebied in 1997 in handen van Staatsbosbeheer kwam, heeft Boele meteen Plaatselijk Belang Kornhorn bij de ontwikkeling betrokken. Het juridisch eigendom ligt sindsdien weliswaar bij Staatsbosbeheer, maar het ‘spiritueel eigendom’, zoals Boele het noemt ligt bij Stichting Curringherveld en dus bij het dorp. Met de werkgroep C&HEK (Cultuur en Historisch Erfgoed Kornhorn), onderdeel van Plaatselijk Belang Kornhorn, is vanaf 1997 een plan gemaakt voor een multifunctioneel  landschapsgebied dat samen met de dorpsbewoners wordt onderhouden en ontwikkeld'. Kom je hier wonen dan is het niet de vraag of je lid wilt worden van de stichting, maar in welke werkgroep je actief wordt.' De huidige vorm is organisch gegroeid, met een hooikiep, wandelpaden, een natuurspeelplaats, een schooltuin, een natuurtheater (Ekohorn), poel, vuurplaats, rustpunt, Aaltje Wobbespad en een werkschuur.

De stichting heeft een bestuur en vijf werkgroepen. Dorpsbewoners – vrijwilligers – participeren bij de uitvoering en beheer van de projecten, zoals de bouw van een hooikiep, de aanplant van houtsingels en de aanleg van wandelpaden compleet met verharding en bruggetjes. Ook zijn er twee thematische wandelroutes van elk 4 km uitgezet, met elk vijf panelen met daarop natuur- en cultuurhistorische informatie over de omgeving. Daarnaast is er een nieuw heideveld ontwikkeld en er worden historische gewassen verbouwd.

In 2001 heeft Staatsbosbeheer Curringherveld officieel overgedragen aan het dorp met de ondertekening van een beheer- en bruikleenovereenkomst. Het dorp is daarmee zelf verantwoordelijk geworden voor het beheer en ontvangt daarvoor ook een bijdrage. In 2006 is de ‘Stichting Curringherveld Kornhorn’ opgericht en deze wordt dan losgekoppeld van Plaatselijk Belang Kornhorn. De stichting maakt sindsdien de beleidsplannen voor het beheer van de zes hectare.

In 2016 is de nieuwe Curringherschuur gerealiseerd. De oude schuur is afgebroken en de nieuwe schuur – die drie keer zo groot is – is nu van alle gemakken voorzien. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Het pand is voor zijn energie zelfvoorzienend middels zonnepanelen waarvan de stroom in accu’s wordt opgeslagen. De schuur biedt onderdak aan de vrijwilligers die het gebied onderhouden en aan de leerlingen van de basisschool die er natuurlessen krijgen.

In 2017 is er de uitvoering van het project Natuurlijk Spelen: de elemententuin (land, lucht en water) wordt gerealiseerd, hoog en laag wordt gecreëerd en er zijn speeltoestellen van natuurlijke materialen geplaatst.