Bewoners Blijham maken landschapsplannen met veel bomen

Blijham plaatsnaambord in

Blijham wil een arboretumdorp worden, vindt de Dorpsraad, in samenspraak met de dorpsbewoners. De komende jaren zullen er daarom allerlei bijzondere boomsoorten in het dorp geplant gaan worden en ook zullen en bomentuinen – arboreta – worden aangelegd. Een van de mogelijkheden daarvoor is het braakliggende terrein van de voormalige Huishoudschool. Het arboretumidee is niet toevallig: Blijham kent al veel boomsoorten en is bovendien omgeven wordt door allerlei landschapstypen. Het dorp neemt daardoor een unieke plaats in, in het Groninger landschap. Een negatieve reden voor de arboretrumplannen is de essentaksterfte in het nabijgelegen Blijhamsterbos.

Door eenzijdige beplanting van het Blijhamsterbos is het bos kwetsbaar en daarom zal er een veel meer gevarieerde beplanting moeten komen.

De Dorpsraad hoopt dat de nieuwe aanplant zal leiden tot schonere lucht, korstmossen, versterking van de biodiversiteit en een gezondere leefomgeving. Daarnaast wil Blijham de dorpsidentiteit behouden en versterken. De plannen zijn mede ontstaan doordat sinds 2014 provincies zelf verantwoordelijk zijn voor natuur en landschap, en daarbij minder een beroep kunnen doen op Rijksmiddelen. Gehoopt wordt dat de status van openbaar arboretum-dorp ook toeristen zal aantrekken.