Energie, economie, vervoer

Wegen en wateren, glasvezel en satellietverbindingen vormen de verbindingen tussen dorp en de rest van de wereld. Daar hebben dorpsbewoners lang niet altijd zeggenschap over, maar verschillende projecten laten zien dat het wel degelijk de moeite loont om je als dorpsbewoners met vervoer, verkeer, water en energie bezig te houden. Bovendien is er een groeiende behoefte aan een lokale economie waarbij producerende en dienstverlenende dorpsbewoners zich vooral op het eigen dorp en de regio richten  – van streekmarkten tot supermarkten die door vrijwilligers worden gerund. Hetzelfde geldt voor energie: die komt steeds vaker van lokale bronnen, zoals lokale energiecoöperaties.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen