Vrijwillige verkeersregelaars helpen bij dorpsevenementen Baflo

Baflo plaatsnaambord in

Dorpsevenementen kunnen niet meer bestaan zonder de inzet van vrijwilligers, weet vrijwel iedere Groningse dorpsbestuurder. Zo ook in Baflo. Bijvoorbeeld bij de verkeersregelaars van Baflo, die bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die vooral ingezet wordt tijdens evenementen om de verkeersveiligheid te regelen. Deze vrijwilligers moeten 18 jaar of ouder zijn en moeten een diploma halen dat door e-learning thuis kan worden verkregen, waarna de politieacademie een ondertekende instructieverklaring uitvaardigt en de vrijwilliger kan beginnen.