Steekwoorden

Een buurthuis is een (semi-)openbaar gebouw waar bewoners van een buurt of wijk samen kunnen komen en activiteiten organiseren. Is het huis bestemd voor het hele dorp, dan hebben we het over een dorpshuis. Heeft het verschillende functies en zijn er meerdere organisaties in gevestigd en bij betrokken, dan spreken we over een Multifunctioneel centrum (MFC). 

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen