Dorpsbelangen en Coöperatie Grijpskerk Verbonden verhogen samen leefbaarheid

Grijpskerk plaatsnaambord in

Twee instanties houden zich bezig met de leefbaarheid van Grijpskerk. Dorpsbelangen Grijpskerk is sinds jaar en dag de schakel tussen dorp en gemeente en houdt zich bezig met woningmarkt, scholen, buurt- en jeugdwerk en evenementen. Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden – opgericht in 2017 – wil de burgerkracht versterken, de zorg ondersteunen, de verbinding tussen bewoners versterken en activiteiten ontwikkelen ten goede van de leefkwaliteit in het dorp. Ook heeft de coöperatie een dorpsloket geopend. Omdat er vaak enige overlap was tussen de activiteiten van de organisaties stemden ze al wat vaker af, maar door het ontstaan van de gemeente Westerkwartier werd dit helemaal noodzakelijk.

In 2018 werd bekend dat de gemeente Zuidhorn op zou gaan in Westerkwartier – een grote gemeente waar maar liefst 41 dorpen onder zouden vallen. Daarop besloten de twee Grijpskerkse organisaties om de samenwerking nog verder te versterken, met onder andere vaste vergadermomenten en het gezamenlijk in kaart brengen van de belangen van dorpelingen. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’, was het motto van deze samenwerking. Dit resulteerde in 2019 in het dorpsmanifest Grijpskerk – trots en betrokken.

Het dorpsmanifest wees op meerdere aandachtspunten, met als voornaamste punt het gebrek aan nieuwbouw in Grijpskerk. Om bij dit soort zaken en in het algemeen de nieuwe grote gemeente eensgezind te woord te kunnen staan, begonnen de twee Grijpskerkse organisaties daarom met fusiegesprekken in 2019. Om dit uit te werken, hebben ze een werkgroep in het leven geroepen. Ook is er interesse in een dorpsraad die de belangen van alle inwoners zal behartigen.