Kantine voetbalvereniging wordt dorpshuis Borgercompagnie

Borgercompagnie in

Borgercompagnie, een karakteristiek lintdorp in de Veenkoloniën met een kleine vijfhonderd inwoners, heeft het de afgelopen decennia niet gemakkelijk gehad: biovergisting en bodemdaling – onder andere door zoutwinning – zorgden voor allerlei problemen in het dorp. Bovendien verdween de school enige jaren geleden, net als het dorpscafé. En ook de voetbalclub hield in 2018 op te bestaan. Om toch een laagdrempelige ontmoetingsplek te behouden, besloot een groepje actieve dorpsbewoners de kantine van de voetbalvereniging om te bouwen tot dörpshoes. Daarvoor werd een stichting opgericht onder de vleugels van de dorpsvereniging, een plan uitgeschreven, sponsors gezocht en een vrijwilligersorganisatie opgetuigd De stichting won met dit initiatief in 2020 de eerste prijs van Vrijwilligers Bedankt! voor deze ‘nieuwe huiskamer’ van het dorp.  

De voormalige voetbalkantine werd hiertoe omgebouwd om als openbare dorpsruimte te kunnen functioneren. Tegelijkertijd willen de initiatiefnemers dat het gebouw toekomstbestendig gemaakt wordt, door het pand goed te isoleren, van zonnepanelen te voorzien en een infraroodinstallatie te installeren. Ook ligt er een plan om het voormalige voetbalveld om te bouwen tot ijsbaan. Een woordvoerder: ‘Het resultaat van al onze inspanningen is een dorpshuis dat ervoor gaat zorgen dat Borgercompagnie niet in een slaapdorp verandert.’