Hoe kunnen we de voortgang van ons project in de gaten houden?

De posters hangen, de berichten staan in de dorpskrant, het officiële startschot is gegeven en de handen gaan uit de mouwen. Je project gaat van start. Hoe zorg je ervoor dat de boel goed blijft draaien? Dat de planning goed gevolgd wordt en tegelijkertijd de sfeer fijn blijft?

Belangrijkste schakel in dit geheel is de projectleider. Die is de spin in het web, organiseert, regelt, bewaakt, stemt af en grijpt in als dat nodig is (zie ook het kader hieronder en Projectmedewerkers – welke heb je nodig?). Hij of zij is ook degene die kan en mag ingrijpen als de werkdruk te hoog is, er conflicten dreigen of zich onverwachte problemen voordoen.

De projectleider is degene die weet wanneer er wat moet gebeuren en rapporteert daar regelmatig over aan zijn opdrachtgevers. Dat zijn de bestuurders van de coöperatie, vereniging of stichting waarvanuit het plan is bedacht, ontwikkeld en georganiseerd. Hoe vaak er moet worden gerapporteerd is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project en van de afstand tussen de projectleider en bestuurders.

Bij kleine projecten is het vaak niet nodig om schriftelijk te communiceren over de voortgang: een telefoontje of een kort gesprekje kan dan volstaan. Aan de andere kant is het wel handig als er dingen op papier staan, zeker als je later verantwoording moet afleggen als projectleider.

Bijvoorbeeld in:

Stadskanaal

In Stadskanaal werd in 2017 Hospice Veen & Wolden Tineke Breider geopend – een ‘fijne, warme, aangename plek om de laatste dagen van je leven door te brengen’, volgens de initiatiefnemers. Het hospice werd gerealiseerd door een werkgroep die het plan in 2009 bedacht, uitwerkte en met gemeentelijke subsidies en andere financiële ondersteuning wist te realiseren. De initiatiefnemers richtten een stichting op en zochten via allerlei wegen naar vrijwilligers. De respons bleek groot: tientallen mannen en vrouwen zeiden te willen helpen. Vervolgens gingen de initiatiefnemers op zoek naar verdere financiering – ruim twee ton hadden ze nodig – die ze onder andere via donaties en via de omliggende gemeentes en kerkgenootschappen kregen.

Taken en verantwoordelijkheden van een projectleider

Een projectleider

 • is verantwoordelijk voor het gehele project en het uiteindelijke resultaat
 • maakt – vaak samen met anderen – een planning en houdt deze nauwkeurig bij
 • heeft de dagelijkse leiding over het project
 • organiseert en delegeert de werkzaamheden
 • bepaalt wie er aan welke taak werken en wat eenieders bevoegdheden zijn
 • bewaakt het budget en de voortgang
 • bewaakt de kwaliteit
 • houdt de communicatie in de gaten
 • managet het gehele team
 • stemt af met bestuurders, opdrachtgevers, partners en leveranciers
 • schat risico’s in en grijpt in waar nodig
 • bewaakt de algehele sfeer