Valt dit project onder de doelstellingen en de dorpsvisie?

Niet elk initiatief van dorpsbewoners hoeft natuurlijk door Dorpsbelangen te worden ondersteund. Initiatieven met een politiek karakter – van actiegroepen tot solidariteitsacties – passen vaak niet in het straatje van de meeste dorpsverenigingen. Ook projecten die controversieel zijn en tot grote problemen of tot scheuringen in het dorp kunnen leiden, worden vaak niet omarmd door dorpsverenigingen. Maar hoe kun je weten wat controversieel, politiek of aanstootgevend is?     

De belangrijkste richtlijn voor je zijn uiteraard de doelstellingen van de vereniging, die vaak terug te vinden zijn in de statuten of andere beginselverklaringen. Wat wil de vereniging, wat wil zij niet? Als er ook maar enige twijfel is: leg het in ieder geval voor aan de bestuursvergadering en misschien ook aan de ledenvergadering. De voorzitter van Dorpsbelangen Den Andel zegt daar bijvoorbeeld over: ‘Dorpsbelangen bestaat wel als juridische entiteit, maar heeft geen mening. Wij zijn niet voor of tegen een 30 km-zone of een zonnepark. Wij zeggen: als je als burger of als groepje burgers iets wilt, moet je zelf aan het werk. Daarna faciliteren wij.’

Bijvoorbeeld in:

Kiel-Windeweer

‘Ik ben wel Dorpsbelangen, maar ik ben niet het hele dorp,’ zegt de voorzitter van Dorpsbelangen Kiel-Windeweer. Volgens haar wil Dorpsbelangen Kiel-Windeweer zoveel mogelijk een regierol op zich nemen. ‘Over thema’s en kwesties moet je proberen de standpunten tot je te nemen. Steeds maar weer.’ Ze noemt als voorbeeld het maaibeleid. Het grootste deel van Kiel-Windeweer ligt langs een lang gestrekt kanaal waar in lente, zomer en herfst de berm flink is begroeid. ‘De een vindt het mooi, de tweede gevaarlijk, een derde maait hem voor zijn eigen deur. En daar communiceer ik over in het krantje.’ Dorpsbelangen is met de gemeente overeengekomen dat er twee keer per jaar wordt gemaaid. ‘Ben je het daar niet mee eens, heb je een ander idee: laat het weten. Maar ik kan uitleggen waarom we dit hebben beslist.’ Belangrijkste advies: sluit nooit de deur.     

Een van de politieke kwesties die in Kiel-Windeweer speelt is de magnesiumzoutwinning van de firma NedMag, vlakbij de dorpen, die volgens velen voor bodemdaling en milieuproblemen zorgt. In het dorp – en enkele omringende dorpen – is daarom de stichting Stop Zoutwinning opgericht, waar onder andere de bewonersgroep Borgercompagnie de schouders onder heeft gezet. Ook in Kiel-Windeweer ondersteunt Dorpsbelangen deze groep. ‘Wij gaan ervan uit dat iedereen dit in het dorp wel ondersteunt.’

Stappenplan voor een project of initiatief dat door dorpsbewoners wordt aangedragen

  • Wat zijn de voor- en nadelen om het bewonersinitiatief binnen Dorpsbelangen te halen?  Wat levert dit Dorpsbelangen op?
  • Stel vast hoeveel speelruimte er is om werkelijk iets met de inbreng van dorpsbewoners te doen. Wat zijn hun eisen en wensen? Wat zijn de mogelijkheden van Dorpsbelangen?
  • Bepaal in welke fase dit project of initiatief zich bevindt. Is er alleen een idee, is de groep al aan het plannen, wordt het project al uitgevoerd, is het al klaar?
  • Bepaal welke mogelijkheden zijn om samen te werken. Stem je samenwerking af op de doelgroep en je eigen doelstellingen.
  • Stel de mogelijkheden en je capaciteit vast. Een compleet samenwerkingstraject begeleiden kost enkele werkweken, een eenmalige raadpleging een paar dagen.

Stel een plan samen uit de voorgaande vijf stappen.