Stop Zoutwinning! strijdt tegen milieuproblemen en bodemdaling rond Kiel-Windeweer

Kiel Windeweer in

Een van de heikele kwesties die al langere tijd in Kiel-Windeweer speelt is de magnesiumzoutwinning van de firma NedMag, vlakbij de dorpen, die volgens velen voor bodemdaling en milieuproblemen zorgt. In het dorp – en enkele omringende dorpen – is daarom de stichting Stop Zoutwinning opgericht, waar onder andere de bewonersgroep Borgercompagnie de schouders onder heeft gezet.

‘Nedmag wil nog meer zout gaan winnen in een regio die al ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van de huidige mijnbouw. Beschadigde en verzwakte huizen, vervuiling van bodem, lucht en grondwater, ernstige geluidsoverlast en aantasting van woon- en leefklimaat, afwenteling van kosten op burgers en grote onzekerheid over de veiligheid.’ Dorpsbelangen Kiel-Windeweer ondersteunt deze groep. Een woordvoerder: ‘Wij gaan ervan uit dat iedereen dit in het dorp wel ondersteunt.’     

Voorlopig heeft de protestgroep nog niet veel kunnen bereiken: NedMag heeft in april 2021 weer een vergunning gekregen om zout te winnen in de bodem rond Kiel-Windeweer. Een woordvoerder van de stichting: ‘Een zeer slecht besluit van het ministerie, niet verrassend, wel zeer teleurstellend. Zowel Nedmag als het ministerie hebben op geen enkele wijze aangetoond dat de zoutwinning veilig zou kunnen. En wij geloven ze allang niet meer op hun blauwe ogen.’