Wat leeft er onder je dorpsgenoten rond dit thema?

Om te weten of dit initiatief, dit idee of dit plan dat dorpsbewoners hebben bedacht goed valt in het dorp, zul je niet alleen naar je eigen statuten, je dorps- en toekomstvisie moeten kijken, maar ook proberen te achterhalen hoe de rest van het dorp over dit project denkt. Wat vinden ze ervan dat de leegstaande school tot theater- en filmzaal wordt omgebouwd? Zijn ze wel blij met een ommetje rond het dorp?     

Natuurlijk hoeft niet iedereen het eens te zijn met het nieuwe initiatief, maar als een groot deel van het dorp zich ineens tegen de theater- en filmzaal keert, heb je als Dorpsbelangen je werk niet goed gedaan. Ook al is het niet jouw project, je moet in ieder geval je best hebben gedaan om de meningen en opinies over nieuwe projecten te verzamelen.

Dat kan op verschillende manieren, de een wat tijd- en energierovender dan de ander: van enquêtes tot vergaderingen. Pas wel op dat je niet alleen de usual suspects bereikt, zeker niet als je vereniging maar een klein percentage van de dorpsbevolking omvat. Probeer ook in de minder bekende kringen door te dringen – en zeker bij projecten waarvan je kunt aanvoelen dat ze niet onomstreden zijn. Een lokale energiecoöperatie is prachtig, maar als je een landschap vol zonnepanelen pal naast het dorp plant of toelaat, dan kun je er zeker van zijn dat sommige dorpsgenoten daar minder blij mee zijn.

Doe dus vooraf onderzoek of dring er bij de initiatiefnemers op aan dat zij zich daar mee bezig willen houden. Overleg in ieder geval met hen en geef aan dat er wel draagvlak binnen het dorp zou moeten zijn.

Bijvoorbeeld in:

Vriescheloo

Begin 2014 ontstond er een open plek middenin Vriescheloo, vlak bij de karakteristieke molen de Korenbloem, toen er als gevolg van krimp een aantal huurwoningen werd gesloopt. Wat te doen met deze plek? De dorpsraad Vriescheloo nam het initiatief, samen met de gemeente Bellingwedde en woningbouwvereniging Acantus en vroeg in het dorp om ideeën voor deze plek.

Uiteindelijk kwam de dorpsraad zo bij de basisschool SWS De Driesprong uit, die wel oren had naar het plan om hier een dorpsschooltuin aan te leggen. Deze wordt sindsdien elke dinsdagmiddag onderhouden door de kinderen van de basisschool (ook buiten het schoolseizoen). De tuin is zelfvoorzienend en financieel gezond, dankzij een jaarlijkse bijdrage van zowel de school als de dorpsraad, en een bijdrage van Stichting Wildervank Fonds uit Veendam. Kinderen verkopen fruit en groenten en Vriescheloo won – mede door de tuin – de landelijke hoofdprijs van Kern met Pit, waardoor de tuin een nog gezondere financiële basis heeft gekregen.

Contact tussen Dorpsbelangen en bewonersinitiatieven: de kernvragen

Dorpsbewoners willen graag een project beginnen. Heeft het zin voor Dorpsbelangen om daar zijn schouders onder te zetten? Dit zijn de kernvragen:

  • Hoe kan dit groepje dorpsbewoners en Dorpsbelangen elkaar aanvullen?
  • Hoe weten dorpsbewoners wat Dorpsbelangen precies doet?
  • Hoe weten dorpsbewoners of een project bij Dorpsbelangen thuishoort?
  • Hoe weet Dorpsbelangen wat er speelt onder burgers?
  • Hoe weet Dorpsbelangen hoe ze met initiatiefrijke bewoners kunnen samenwerken?
  • Hoe zorgt Dorpsbelangen ervoor dat de eigen organisatie tijd heeft voor dit soort dorpinitiatieven?
  • Is duidelijk wie het aanspreekpunt zijn voor Dorpsbelangen?