Hoe kunnen we dit initiatief binnen Dorpsbelangen ondersteunen?

Om te weten te komen of en hoe je een spontaan initiatief van je dorpsbewoners gaat ondersteunen onder de vlag van Dorpsbelangen zul je eerst de plannen moeten kennen. Leg aan de initiatiefnemers uit wat jouw rol in het geheel kan zijn – ondersteunend, faciliterend, gebruikmakend van jouw netwerk – en vraag aan ze om het plan te mailen en eventueel live te presenteren. Ga met ze in overleg en probeer het gesprek aan te gaan over doelstellingen, doelgroepen en middelen. Wat denken ze nodig te hebben? Hoe kan Dorpsbelangen daar een rol in spelen. Leg uit wat je mogelijkheden en doelstellingen zijn. Zoek de samenwerking.     

Als het een serieus project is dat grote consequenties heeft voor het dorp – een zorg- of energiecoöperatie, bijvoorbeeld, een nieuw plan voor het gebied van de voormalige voetbalvereniging, de vestiging van een groot nieuw bedrijf – organiseer dan een bestuurs- of ledenvergadering en laat het bestuur of de leden zich uitspreken over samenwerking.

Bijvoorbeeld in:

Den Andel

Dorpsbelangen Den Andel ziet zichzelf als een netwerkorganisatie die allerhande dorpsprojecten ondersteunt en gebruik laat maken van haar netwerk. ‘Wij zorgen voor publicatie op de dorpsmail, op de website, en op bijeenkomsten’, zegt de voorzitter. ‘Stel voor dat er een actiegroep wordt opgericht, dan zeggen wij: publiceer het maar en kijk of je er een groepje voor bij elkaar kunt krijgen. Wij ondersteunen dan wel.’     

Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Vogelkijkhut die aan de rand van het dorp werd geïnstalleerd. De werkgroep van natuurwerkgroep De Oude Weer zette zich in voor een vogelkijkhut in Den Andel. Dankzij de steun van het dorpsbudget en Loket Leefbaarheid staat er nu een opvallende houten hut van inlands hout. De uitvoering, het beheer en de zorg over de vogelhut zijn geheel in handen van de natuurwerkgroep, Dorpsbelangen Den Andel speelt alleen een rol in de achtergrond.

Hoe kan Dorpsbelangen een dorpsinitiatief ondersteunen?

> Advies. In zijn algemeenheid kan Dorpsbelangen een initiatief van enthousiaste dorpsgenoten ondersteunen door advies te geven op allerlei gebied: van subsidies en fondsen tot projectaanpak. Soms is het voldoende om links en mailadressen te verstrekken, soms is een uitgebreider gesprek noodzakelijk, zeker bij grotere projecten.

> Contacten. Dorpsbelangen heeft in de loop van jaren meestal een netwerk om zich heen ontwikkeld – in en buiten het dorp. Als je een dorpsproject wilt ondersteunen, laat de initiatiefnemers dan ook gebruik maken van dit netwerk. Dit kan door adressen en telefoonnummers door te geven, maar vaak is het nog beter als je als kwartiermaker fungeert en zelf enkele sleutelfiguren in je netwerk inlicht. Ultieme oplossing: organiseer een meeting waarin de initiatiefnemers hun plannen uiteen kunnen zetten.

> Publiciteit. Dorpsbelangen heeft vaak eigen publiciteitsplatforms zoals een website, een (pagina in de) dorpskrant, een Facebookpagina, een twitter-account of Whatsappgroepen. Als je een project wilt ondersteunen, stel deze mogelijkheden dan ter beschikking.

> Vrijwilligers. Dorpsbelangen is vaak de spil in het vrijwilligersnetwerk van het dorp en weet in ieder geval hoe je die het beste kunt bereiken. Soms is een oproep in een krantje al voldoende, soms is een sleutelfiguur bij een vrijwilligersorganisatie de beste oplossing.

> Financiën. Als Dorpsbelangen een project echt graag gerealiseerd wil zien, kan zij het ook – in welke vorm dan ook – onder haar vleugels nemen. Als er bijvoorbeeld substantiële financiële belangen mee gemoeid zijn en subsidiefondsen moeten worden aangeschreven, is de steun van Dorpsbelangen van groot belang.