Hoe krijgen we genoeg steun voor onze ideeën?

Als je eenmaal je idee zo scherp mogelijk hebt verwoord en de betrokken partijen hebt geïdentificeerd, kun je proberen antwoord te geven op de lastige vraag of je idee op voldoende steun kan rekenen in je dorp of gebied – bij de personen, groepen en instanties die te maken zullen krijgen met je initiatief. Kijk daarbij verder dan het gebruikelijke cirkeltje om je heen (zie ook kader Vragen om je idee beter te kunnen formuleren) en ook verder dan de betrokkenen. Ook een bewoner die ver van het dorpsmoestuintje afwoont, kan bijvoorbeeld grote bezwaren tegen de aanleg hebben, bijvoorbeeld omdat hij hier dagelijks wandelt met zijn hond of liever niet het vertrouwde landschap ziet veranderen.

Tijdige communicatie is dus geboden. Wacht niet te lang met het formuleren van je idee en het communiceren ervan naar je dorpsgenoten en hun belangrijkste bloedgroepen. Probeer input te krijgen – op welke manier dan ook . Soms beginnen er namelijk al in een vroeg stadium geruchten te ontstaan. Bijvoorbeeld dat het nieuwe project alleen voor een selecte groep bewoners is. De initiatiefgroep moet dan veel werk verrichten om dit negatieve gevoel weg te poetsen, bijvoorbeeld door een open brief naar de dorpskrant en de dorpswebsite te sturen en tijd in te ruimen op de agenda van de dorpsvergadering. Maar al met al kostte het wel veel moeite om het tij te keren.

Bijvoorbeeld in:

Den Andel

In Den Andel werd de oude basisschool, De Holm, in 2015 gesloten. Twee buurvrouwen betreurden dat omdat daarmee een vaste ontmoetingsplek van veel dorpelingen weg viel. Ze kwamen op het idee om de oude school opnieuw in te richten, maar nu als ontmoetingsplaats. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je het precies inrichten en hoe zorg je ervoor dat je genoeg steun krijgt voor je plannen?

Daarvoor belden de initiatiefnemers huis aan huis aan, begonnen met een crowdfundingsactie (die € 18.000 op zou leveren) en riepen ze op om ideeën te leveren voor het toekomstig gebruik van de voormalige school. Op deze manier kregen de initiatiefnemers niet alleen een hele reeks nieuwe ideeën aangereikt, maar wisten ze ook vanaf het begin een aantal dorpelingen aan zich te binden. Bovendien werd de oproep breed uitgedragen in het dorp, via de dorpskrant en werd het idee om de school te herbestemmen als ontmoetingsplaats het gesprek van de dag. Door de oproep werd het idee een dorpsinitiatief. Meer dan 53% van het dorp bleek, bij een latere meting, positief over het idee. (En dat is voor een dorpsinitiatief behoorlijk veel.)

Vergeet bij dit alles niet dat andere, officiële instanties ook altijd zullen vragen naar wat zij vaak ‘het draagvlak’ noemen. Is er wel genoeg steun voor de plannen of is het een wild idee van een paar dorpelingen? Zo waren de verzamelde ideeën in Den Andel ook van belang om de gemeente Winsum – destijds eigenaar van de school – te overtuigen van de noodzaak om De Holm een nieuwe, openbare bestemming te geven. 

Tips om steun te krijgen voor je initiatief

  • Communiceer je ideeën zo vroeg mogelijk in dorps- en streekkranten, op dorpswebsites en/of sociale media.
  • Doe briefjes huis-aan-huis of in de brievenbussen.
  • Laat je stem horen op inspraakavonden.
  • Roep op om mee te denken: alle input is in dit stadium van belang.
  • Neem contact op met vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen: dorps- en buurtverenigingen, ondernemersverenigingen, stichtingen, kerken, en gemeente en vraag om input en steun.