Hoe krijgen we iedereen om de tafel?

Als je – samen met iemand van dorpsbelangen, Groninger Dorpen of de dorpencoördinator van de gemeente – eenmaal de juiste partners en belanghebbenden hebt geselecteerd, zul je moeten proberen iedereen om de tafel te krijgen. Natuurlijk is het fijn als je voordien al met mogelijke partners hebt gesproken, maar uiteindelijk zul je het gesprek gezamenlijk aan moeten gaan.

Het spreekt vanzelf dat je goed voorbereid moet zijn en je idee zo goed en scherp mogelijk kunt formuleren (zie Weet je al hoe je je idee kunt verwoorden? en Weet je al in welke vorm je je idee het beste kunt gieten?). Probeer zo concreet mogelijk te zijn: wat hebben jullie precies voor ogen, wat is het doel en de doelgroep, om wat voor bedragen gaat het, wat is het tijdspad en – het allerbelangrijkste – wat verwacht je van de personen die hier om de tafel zitten? Hoeven ze alleen te reageren op wat je zegt, of moeten ze ook eigen inbreng hebben, wil je dat ze zich voorbereiden? Probeer zo feitelijk en efficiënt mogelijk te zijn. Heb je de juiste personen bij elkaar, gebruik die mogelijkheid dan ook en blijf niet hangen in vage voornemens.

Ook hier speelt de sleutelpersoon – vaak de dorpen- of gebiedscoördinator van de gemeente – een hoofdrol. Die kan je immers helpen om te bepalen wie je als eerste zou moeten hebben om de andere partijen rond de tafel te krijgen. Ook kan hij of zij helpen om te kijken hoe je deze functionaris het beste kunt benaderen. Kijk ook naar de belangen van deze persoon en zijn organisatie en formuleer zo scherp mogelijk wat het voordeel zou kunnen zijn van jouw project voor deze organisatie, instelling of vereniging. Welke doelstellingen van hen komen hierdoor dichterbij? Is het bijvoorbeeld alleen maar goed voor het imago of ook voor iets anders?

Centraal hierin staan de plannen en toekomstvisies. Wat willen je mogelijke samenwerkingspartners? Wat missen ze nog? Laat je niet meteen ontmoedigen. Bij tal van initiatieven in Groningen – van Ulrum tot Ter Apel – bleek de aanhouder een volhouder en dus een winnaar, gewoon door de adviezen van anderen te volgen

Bijvoorbeeld in:

t Zandt

In ’t Zandt namen twee dorpsbewoners het initiatief om het terrein van de plaatselijke voetbalvereniging – opgeheven in 2017 – om te bouwen tot een plek waar mensen van buiten onderdak konden krijgen en het prachtige landschap van Noord-Groningen konden leren kennen. Een camping. Maar meer dan dat. Veel meer. Een plek voor gemeenschappelijkheid en opvang. De gemeente vond het een prachtig idee en gaf de stichting toestemming om het voetbalterrein en de gebouwen – de voormalige kleedkamers en de voetbalkantine – voor een symbolisch bedrag te huren.

Maar een camping is slechts een deel van het jaar open, en dus kregen ook andere ideeën de kans om ontwikkeld te worden. Er kwam een winkel en er werden plannen gemaakt voor een recreatiepark. Maar hoe kun je daar ondersteuning voor krijgen als de inkomstenbronnen nog zo beperkt zijn? De stichting sprak daarvoor met het Noorderpoortcollege in Groningen over het begeleiden van vroegtijdige schoolverlaters, met bureau Halt (taakstraf jongeren), en met het Werkplein Fivelingo over de reïntegratie van werkzoekenden. Op deze manier zou het voormalige voetbalterrein een levendige opvangplek worden voor dorpsgenoten en mensen van buiten.

Mogelijke partners – de belangrijkste vragen

Om samen te werken moet je proberen te begrijpen wat je partners – gemeenten, instellingen en bedrijven – voor doelstellingen, mogelijkheden en belangen hebben. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Komen (delen) van hun doelgroep overeen met die van jou: je dorp en je medebewoners?
  • Wat is het belangrijkste doel van deze instelling of dit bedrijf?
  • Wat zijn de nevendoelen? Wat zouden ze graag nog willen in de nabije toekomststrategie?
  • Hebben ze een plan, een toekomstvisie?
  • Wat missen je partners nog?
  • Wat zijn de problemen waar ze tegenop lopen?
  • Hoe zou jouw initiatief daar een positieve rol in kunnen vervullen?