Hoe krijgen we de financiering rond? Moeten we subsidie aanvragen?

Niet alle projecten hebben uitgebreide financiering nodig. Een oproep om vlaggen op te hangen in de week van het dorpsfeest (of kunst voor het raam te zetten in covid-tijden) kan zonder financiële grondslag worden georganiseerd. Maar wil je een locatietheaterweekend organiseren of een zorgcoöperatie beginnen, dan zul je – naast je projectplan – een gedegen begroting moeten opstellen en financiering moeten vinden.

Die financiering kan van alles zijn. Soms leveren de activiteiten of producten genoeg op om de begroting sluitend te laten zijn. Soms kun je met een crowdfundingactie genoeg geld binnenkrijgen om je project of activiteit uit te voeren. Soms heb je veel meer nodig en moet je je weg in het fondsen- en subsidiestelsel zien te vinden (zie de weblinks hieronder).

Het eerste wat je dus zult moeten doen, is het plan definitief maken, met een deugdelijke planning en een begroting. Dat gebeurt meestal door een financieel deskundige, zoals de penningmeester van je organisati. Deze stelt van tevoren de begroting op en kan ook achteraf verantwoording afleggen voor de financiële consequenties van het project.

Zorg in ieder geval voor een goede begroting en zoek financiële ondersteuning bij de personen, instanties en fondsen die binnen het thema passen. Soms zijn er standaardpotjes bij gemeentes, bij de provincie of bij andere instanties, zoals het Dorpsbudget van de gemeente Het Hogeland of de buurtinitiatieven van de gemeente Midden-Groningen – al zijn deze soms gereserveerd voor Dorpsbelangen.

Als je zelf te weinig ervaring of kennis op dit gebied hebt, vraag dan ondersteuning van de gemeente (dorpencoördinator/gebiedsregisseur) of aan een subsidie- en fondsenspecialist. Raadpleeg in ieder geval de subsidie/financieringspagina van Groninger Dorpen (zie weblinks hieronder).

Bijvoorbeeld in:

Den Andel

Dat veel subsidie-instanties en fondsen op elkaar wachten, is goed te zien aan het verhaal van De Holm in Den Andel. Toen de plaatselijke school werd gesloten en de gemeente het schoolgebouw wilde afstoten, kwam een groep inwoners met een plan om van de oude school een activiteiten- en gemeenschapscentrum te maken. Toen de initiatiefgroep middels een crowdfundingactie kon aantonen over genoeg startgeld en dorpssteun te beschikken, bleef het lange tijd stil, volgens een van de initiatiefnemers. ‘Gemeente en subsidieverstrekkers deden niets als de ander ook niets doet’, zei een van de initiatiefnemers. ’Provincie, gemeente, sponsors: iedereen wachtte op elkaar.’ Gelukkig was er destijds een iemand bij de provincie die het voortouw nam en de passiviteit doorbrak. Ze riep de verschillende stakeholders bij elkaar, belegde een vergadering en riep op nu gezamenlijk door te gaan met dit project. ‘We waren al een stichting en hadden de plannen rond, maar dat zetje hadden we net nodig.’

Financiering van je project – zes oplossingen

Zonder. Doe alles op basis van vrijwilligerswerk. Dit kan bij kleinere projecten, zoals een opruimactie, een dorpswandeltocht of een kinderspeurtocht.

Uit eigen middelen. Het project betaalt zichzelf uit. Sommige projecten leveren geld op. Een dorpswinkel, een dorpsmoestuin, een feestavond kan soms grotendeels worden betaald uit de inkomsten.

Met behulp van sponsoring. Heb je toch materiaal of geld nodig, kijk dan of bedrijven, instellingen of burgers je willen sponsoren. Bespreek goed wat ze daarvoor terugkrijgen: moet hun (bedrijfs)naam vermeld worden en op welke manier?

Subsidies en fondsen. Gemeentes, provincies, bedrijven en goededoelen-instellingen ondersteunen regelmatig dorpprojecten. Let zeer goed op de voorwaarden: vaak kun je alleen als vereniging, stichting of coöperatie een subsidie aanvragen of een fonds aanschrijven.

Crowdfunding. Vraag aan je dorps- of streekgenoten om een vrijwillige bijdrage voor het project. Dat werkt het best als je er ook iets tegenover kunt stellen: een kadootje, een gereserveerde zitplaats, een korting of een reductie op de toegang.

Contributie. Voor bepaalde activiteiten kun je contributie vragen en daarvan kun je een deel voor je project gebruiken.