Zorgcoöperatie Loppersum: van computerhulp tot valpreventie

Loppersum plaatsnaambord

Zorgcoöperatie Loppersum werd in 2013 opgericht, na een voorbereiding van ruim twee jaar. De initiatiefnemers waren Lopsters die merkten dat in hun dorp veel behoefte was aan kleine en grote steun en zorg – vooral voor ouderen die nog thuis woonden. Niet door professionals, maar door vrijwilligers: dorpsgenoten. De leden helpen elkaar op allerlei gebied: van administratie tot vervoer, maar ook computerhulp, timmerklusjes, tuinklusjes, verstelwerk, televisie, elektra, installatie, radio en verstelwerkzaamheden. Daarnaast is er ook veel persoonlijke aandacht in de vorm van huisbezoek, samen wandelen of – wanneer nodig – sneeuwruimen. Inmiddels telt de zorgcoöperatie meer dan 800 leden die jaarlijks met elkaar een kleine tweehonderd hulpvragen hebben. Sinds juni 2018 maakt de coöperatie deel uit van de Projectgroep Pilot Wiemersheerd (PPW), samen met vertegenwoordigers van Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, NCG en de gemeente.

De vragen komen veelal binnen via de zorgtelefoon (bereikbaar van 10-12 u. ’s ochtends), maar ook in onderling overleg. Verschillende werkgroepen organiseren de hulpvragen, doen de intake en proberen vraag en antwoord te koppelen. Leden kunnen ook vragen of er cursussen kunnen worden gegeven of ontwikkeld. Zo is er een cursus valpreventie georganiseerd. Verder worden er gezamenlijke maaltijden gekookt en genuttigd en is er elke donderdag in de bibliotheek een Open Inloop, waarbij er spelletjes gespeeld wordt, vragen gesteld en gesprekken gehouden, onder het genot van koffie of thee. In de zomer worden er vaak fietstochten georganiseerd en op ’s woensdags jeu-de-boules gespeeld. Daarnaast is er ook een ontmoetingsgroep Levensthema’s.

Het uitgangspunt van de ‘ZcL’ is: ‘samen zorgen we voor elkaar’.  Een paar uitgangspunten: elkaar leren kennen, modern nabuurschap, rechten voor oud en jong en het realiseren van woonvormen voor meerdere generaties. Een woordvoerder: ‘Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat vele andere bewoners van het dorp kunnen rekenen op vervoer, klusjes in huis, sneeuwvrij houden van de stoep, bezoekjes of boodschappen in huis.’