Klooster&Buren: zorgcoöperatie leert met vallen en opstaan

Kloosterburen in

Klooster&Buren is een coöperatie van inwoners van de vijf dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen. Een van de speerprojecten daarin was het woonzorgcentrum ’t Olde Heem dat de plaats innam van het oude – gesloten – bejaardencentrum. De dorpscoöperatie nam het gebouw in 2016 over en bracht er nieuw leven in, met behulp van betaald personeel en vrijwilligers. Veertig appartementen werden sindsdien bewoond door ouderen en jongeren met een beperking. Bovendien is er een kinderopvang – iets wat ontbrak in het dorp. Maar een conflict zorgde voor opschudding en de zorg van het woonzorgcentrum kwam in andere handen.

Het grondidee van Klooster&Buren was en is dat er op een duurzame manier de leefbaarheid en vitaliteit in stand te houden van een dunbevolkt plattelandsgebied met een oude geschiedenis en veel tradities.  ’t Olde Heem is onderdeel van deze ontwikkeling. Het woonzorgcentrum werd een voorbeeldproject, kreeg internationale belangstelling en werd zelfs genoemd in een kersttoespraak van Koning Willem Alexander. Totdat eind 2018 het voltallige zorgpersoneel – zeventien mensen sterk – opstapte en een eigen vereniging – Loug Hogeland – oprichtte waardoor de zorg in het centrum geregeld kon worden. Volgens een woordvoerder vonden ze dat de coöperatie zich te veel bezighield met andere zaken en dat de zorg daardoor niet de juiste aandacht kreeg. De dorpscoöperatie was onaangenaam verrast. ‘We doen veel dingen inderdaad, maar de zorg heeft bij ons altijd op nummer één gestaan,' was het commentaar.

Het conflict liep zo hoog op dat het op een zeker moment onduidelijk was aan wie de huur van het zorgcentrum moest worden betaald. Ook de gemeente maakte zich grote zorgen. ‘Dit is zorg die via het persoonsgebonden budget is geregeld. Daar heeft de gemeente geen invloed op’, zei de wethouder. ‘We kijken mee naar de ontwikkelingen met de hoop dat de onrust zo spoedig mogelijk zal verdwijnen.’ Advocaten stonden op scherp, een rechtszaak dreigde. Uiteindelijk stopte het hele zorgteam van Loug Hogeland en moest de dorpscoöperatie op eigen voet verder.