Dorpsvisie Meerdorpen aangescherpt met gereedschapskist Typisch Gronings

Middelbert plaatsnaambord

In en rond de ‘Meerdorpen' Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Oude Roodehaan – pal ten oosten van de stad Groningen – stond veel te gebeuren – onder andere een nieuwe weg, vijftienhonderd nieuwe woningen en een nieuw schoolgebouw. Daarom besloot de Dorpsbelangenvereniging in  2019 de dorpsvisie van tien jaar daarvoor te vernieuwen, met behulp van input van dorpsbewoners. Wat speelde er allemaal in de dorpen? Wat leefde er echt? Daarvoor werd de ‘gereedschapskist’ van Typisch Gronings gebruikt.

Deze gereedschapskist geeft bewoners door middel van wekelijkse opdrachten de mogelijkheid om te ontdekken wat zij zelf belangrijk vinden aan hun dorp en leefomgeving. Wat maakt het dorp tot hun dorp: het zwembad, een historisch pad, de eigen voortuin? Of zijn het de paadjes langs de rand van de weilanden waar men altijd met de hond loopt?

Tijdens de startbijeenkomsten in januari 2020 in het multifunctionele centrum (mfc) in Engelbert en de kerk in Middelbert werden meer dan 100 gereedschapspakketjes uitgedeeld. Door de coronacrisis moest de bijeenkomst over de opbrengst van de opdrachten echter worden afgelast. In plaats daarvan werden de resultaten voor de deelnemers online gepubliceerd en kon er digitaal gereageerd worden. Deze reacties werden meegenomen in gesprekken tussen de belangenvereniging, de werkgroep dorpsvisie en het team van Typisch Gronings.