Dorpsbelangen Loppersum wordt spreekbuis van het dorp

Loppersum plaatsnaambord

Tot enkele jaren geleden was de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum (VDL) een tamelijk kalme activiteitenvereniging, maar na de zoveelste beving bleek er behoefte een veel actievere netwerkorganisatie die de belangen van zoveel mogelijk Loppersumse verenigingen en burgers zou behartigen en die ook het aanspreekpunt kon zijn voor gemeente, bedrijfsleven en instanties. Dat was ook de wens van vele verenigingen en belangengroepen in het dorp. Een integrale dorpsvisie werd opgesteld en sindsdien speelt Dorpsbelangen een veel actievere en integrale rol in het dorp, ook als platform van vertegenwoordigers van verenigingen.

De eerste stap van de ‘nieuwe’ VDL was dat er geen lidmaatschapsgeld meer werd gevraagd, maar dat elke Loppersumse burger automatisch lid werd. Met steun van het Leefbaarheidsfonds werd vervolgens een integrale dorpsvisie opgesteld, samen met vele andere verenigingen en de steun van veel burgers. VDL werd actiever en zette zijn deuren open. In de eerste vergadering kwam bijvoorbeeld de moeizame verhouding met de woningbouwvereniging en de gemeente ter sprake. Uit het verslag: ‘Jaap Meedema zegt dat VDL een gesprek heeft gehad en, door het nieuwe elan en de Dorpsvisie, weer aan tafel zit en serieus wordt genomen. De versterking is een bedreiging én een middel om doelen te bereiken.’