Bij Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal zijn inwoners aan zet

Musselkanaal plaatsnaambord in 3

In 2021 ging Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal van start. Doel: Musselkanaal leefbaar te houden. Middel: samenwerkingsprojecten tussen buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Idee erachter is dat dorpsbewoners praktische zaken zelf oppakken, zoals het onderhoud van de straten en speelvelden, dorpsklussen en andere sociale opgaven. Het nieuwe dorpsbedrijf is een initiatief van Dorpsbelangen Musselkanaal en komt voort uit de gebiedsontwikkeling ‘Levendig Musselkanaal’. Een woordvoerder: 'Denk aan de energietransitie. Kunnen mensen worden opgeleid tot energiecoach? Of misschien kunnen ze een dorpskrant uitbrengen. We zijn ook bezig met het opzetten van een bezorgdienst voor ondernemers. Waarom zouden inwoners uit het dorp dat niet zelf kunnen?'

Om dit voor elkaar te krijgen is een zogenaamd 'Workout-team' geformeerd. Dit team – in eerste instantie bestaande uit dorpsbewoners met enige afstand tot de arbeidsmarkt en gefinancierd door de gemeente – neemt de eerste klussen en activiteiten op zich, van het zomerklaar maken van tuinen van inwoners tot het onderhoud van de bloembakken in het centrum. 'Wij willen dit nog heel graag uitbreiden tot bredere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een bezorgdienst of het helpen bij een evenement.' Wie suggesties voor werkzaamheden heeft, kan dit melden op de site.

'In en rondom de Anjerstraat in Musselkanaal werken de partners van de gebiedsontwikkeling Levendig Musselkanaal aan de herontwikkeling van het gebied. Oude sociale huurwoningen zijn gesloopt. Omdat er veel minder huizen teruggebouwd worden, is een ruim openbaar gebied ontstaan. Daar ontstonden diverse bewonersinitiatieven zoals een moestuin, hondenspeelplaats en speeltuin. En er staat een tijdelijk gebouw wat een ruilwinkel en het Workout team huisvest.' Geld dat verdiend wordt aan de klusjes – ze zijn niet allemaal gratis – wordt weer besteed aan de verbetering en verfraaiing van Musselkanaal. Ook de nog op te richten dorpskrant hoort daar bij. In 2022 hoopt Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal geheel zelfstandig te zijn en niet meer afhankelijk van gemeentefinanciering. 

Bekijk vooral ook de door ons (Groninger Dorpen) ontwikkelde mini-documentaire hierover: Musselkanaal.