Met wie gaan we eventueel samenwerken bij dit initiatief?

Elk dorpsinitiatief biedt samenwerkingsmogelijkheden. Wil je een zorgcoöperatie beginnen, dan zul je samen moeten werken met de huisarts, het gezondheidscentrum, met zorgverzekeraars en allerhande andere zorginstellingen. Wordt er een dorpsmoestuin aangelegd, dan kun je het pootgoed in het voorjaar langs de weg of bij de dorpswinkel verkopen, en van de rijpe groenten en vruchten kunnen ze misschien in het dorpshuis maaltijden maken. Maar hoe doe je dat zo goed mogelijk: samenwerken?

Veel hangt natuurlijk af van de ambitie en reikwijdte van je project: voor een dorpsmoestuin zul je vooral binnen het dorp samenwerking moeten zoeken. Maar vergis je niet: ook hier kan de gemeente (bestemmingsplan, vergunningen), het Waterschap (waterlopen), of een biodynamische winkel in een naburig dorp een belangrijk contact zijn.

Overleg in ieder geval met de dorpencoördinator, dorpsregisseur of gebiedsregisseur van je dorp, die de belangrijkste brug vormt tussen bewoners(organisaties) en gemeenten. Deze functionaris weet vaak welke andere mogelijke partners en belanghebbenden je aan zou moeten spreken en hoe je dat het beste kunt doen. Meestal is het een kwestie van doorzetten en doorvragen tot je de juiste sleutelpersoon hebt gevonden, maar als je die eenmaal hebt gevonden, scheelt het je enorm veel tijd en heb je minder kans dat je er later achter komt dat je een belangrijke schakel hebt gemist.

Soms is ook een andere route mogelijk, bijvoorbeeld omdat je project over een onderwerp gaat waar een goede infrastructuur, advies en ondersteuning al aanwezig zijn. Energie bijvoorbeeld: wie iets met duurzame lokale energie wil doen of de mogelijkheden tot een energiecoöperatie wil oprichten, kan zich het beste tot de GreK richten (Groninger Energiekoepel) richten. En wie een project wil starten dat met het landschap en de natuur rondom het dorp te maken heeft, kan het beste meteen naar Landschapsbeheer Groningen gaan.

Analyseer het bestaande netwerk en de mogelijke samenwerkingspartners (en werk hierin samen met de dorpencoördinator).

Bijvoorbeeld in:

Aduard

ZorgSaam Aduard ontstond nadat een vrijwilliger van ZorgSaam Oldehove een presentatie gaf in de Buurthuiskamer van Aduard en vertelde hoe zo’n zorgservice eruit kan zien. Is dit nou niet iets voor Aduard, was meteen de vraag waar luidkeels ‘ja’ op werd geantwoord. Vrijwilligers van de Buurthuiskamer gingen aan de slag en vonden al snel steun bij een hele reeks organisaties: Dorpsbelangen, Aduard Helpt, GKV Ontmoetingskerk, Protestantse Gemeente Aduard en Platform Kerken Westerkwartier. Een unieke samenwerking kwam van de grond.

Het project begon heel laagdrempelig. Iemand van Dorpsbelangen bleek een Nokia met oplader over te hebben en Aduard Helpt wilde het beltegoed wel betalen. Een dorpsbedrijf deed de opmaak van de flyers, die vervolgens huis aan huis werden bezorgd. Via Menzis werd een laptop geregeld.

Op de flyer konden dorpelingen aangeven of ze bereid waren te helpen of dat ze zelf een hulpvraag hadden – van vervoer tot klusjes. De vrijwilligers kregen een korte instructie en de ingevulde flyers werden in een systeem gezet, zodat de zorgorganisatie precies in kaart heeft welke hulpvragen er zijn en welke hulp geboden kan worden. Aan de hand van deze informatie werd een rooster gemaakt en kon ZorgSaam Aduard van start.

Hoe vind je mogelijke samenwerkingspartners?

Om samen te werken moet je proberen te begrijpen wat je partners – gemeenten, instellingen en bedrijven – voor doelstellingen, mogelijkheden en belangen hebben. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Komen (delen) van hun doelgroep overeen met die van jou: je dorp en je medebewoners?
  • Wat is het belangrijkste doel van deze instelling of dit bedrijf?
  • Wat zijn de nevendoelen?
  • Wat mist men? Wat mist men het meest?
  • Wat zijn de problemen waar men tegenop loopt?
  • Hoe zou jouw initiatief daar een positieve rol in kunnen vervullen?

Kom je er niet uit, benader dan Groninger Dorpen, waar men je op weg kan helpen om de juiste sleutelpersonen te vinden