Hoe financieren we dit project? (En hoe vragen we subsidies aan?)

Niet alle projecten hebben uitgebreide financiering nodig. Een oproep om vlaggen op te hangen in de week van het dorpsfeest (of kunst voor het raam te zetten in covid-tijden) kan zonder financiële grondslag worden georganiseerd. Maar wil je je dorpshuis verbouwen, een locatietheaterweekend organiseren of een elektrische duofiets ter beschikking stellen aan ouderen dan zul je – naast je projectplan – een gedegen begroting moeten opstellen en financiering moeten vinden.

Die financiering kan van alles zijn (zie kader): soms leveren de activiteiten of producten genoeg op om de begroting sluitend te laten zijn. Soms kun je met een crowdfundingactie genoeg geld binnenkrijgen om je project of activiteit uit te voeren. Soms heb je veel meer nodig en moet je je weg in het fondsen- en subsidiestelsel zien te vinden (zie links).

Het eerste wat je dus zult moeten doen, is het plan definitief maken, met een deugdelijke planning en een begroting. Dat gebeurt meestal door een financieel deskundige, zoals de penningmeester. Deze stelt van tevoren de begroting op en kan ook achteraf verantwoording afleggen voor de financiële consequenties van het project.

Zorg in ieder geval voor een goede begroting en zoek financiële ondersteuning bij de personen, instanties en fondsen die binnen het thema passen. Soms zijn er standaardpotjes bij gemeentes, bij de provincie of bij andere instanties, zoals het Dorpsbudget van de gemeente Het Hogeland of de buurtinitiatieven van de gemeente Midden-Groningen. Als je zelf te weinig ervaring of kennis op dit gebied hebt, vraag dan ondersteuning van de gemeente (dorpencoördinator) of aan een specialist.

Bijvoorbeeld in:

Westeremden

In Westeremden bleek het oude dorpshuis niet aardbevingsbestendig en was daardoor flink beschadigd. Verbouwen of slopen? Dat was de vraag die dorpsvereniging Orando aan zichzelf en aan de dorpelingen stelde. Er werd een professionele enquête opgesteld, waarbij de recente dorpsvisie leidend was. Uit de resultaten bleek dat de dorpelingen niet alleen een bevingsbestendig dorpshuis wilden, maar ook een toekomstbestendig dorpshuis: een multifunctionele ontmoetingsplaats waarin ruimte zou zijn voor zowel de jaarlijkse activiteiten als nieuwe initiatieven.

De ver/nieuwbouw van het dorpshuis bleek meer dan 8 euroton te kosten, maar werd na een flinke zoektocht en stevige onderhandeling uiteindelijk financieel mogelijk gemaakt door het versterkingsbudget van de NAM en diverse subsidies en donaties die door het bestuur van de Dorpsvereniging werden binnengehaald. De voornaamste geldverstrekkers waren o.a. de gemeente Loppersum, de Provincie Groningen, het VSB-fonds, het Oranjefonds, Fonds Eemsmond en het project ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’.

En zo ging de verbouwing van start. Vrijwilligers haalden het dorpshuis in april 2020 in twee weken leeg: de verbouw kon beginnen. Meer over dit dorpsproject

Hoe financier je je dorpsproject?

Zonder. Doe alles op basis van vrijwilligerswerk. Dit kan bij kleinere projecten, zoals een opruimactie, een dorpswandeltocht of een kinderspeurtocht.

Uit eigen middelen. Het project betaalt zichzelf uit. Sommige projecten leveren geld op. Een dorpswinkel, een dorpsmoestuin, een feestavond kan soms grotendeels worden betaald uit de inkomsten.

Met behulp van sponsoring. Heb je toch materiaal of geld nodig, kijk dan of bedrijven, instellingen of burgers je willen sponsoren. Bespreek goed wat ze daarvoor terugkrijgen: moet hun (bedrijfs)naam vermeld worden en op welke manier?

Subsidies en fondsen. Gemeentes, provincies, bedrijven en goededoelen-instellingen ondersteunen regelmatig dorpprojecten. Let zeer goed op de voorwaarden: vaak kun je alleen als vereniging, stichting of coöperatie een subsidie aanvragen of een fonds aanschrijven.

Crowdfunding. Vraag aan je dorps- of streekgenoten om een vrijwillige bijdrage voor het project. Dat werkt het best als je er ook iets tegenover kunt stellen: een kadootje, een gereserveerde zitplaats, een korting of een reductie op de toegang.

Contributie. Als je een vereniging bent kun je contributie vragen en een deel daarvan kun je ook aan een project wijden (of tijdelijk verhogen).