Vrijwilligers verbeteren wandelroutes Westerwolde

Sellinger Zwarteveen

In de zomer van 2021 pasten vrijwilligers veertig korte wandelroutes aan in Westerwolde. Dit deze ze voor de Stichting Wandelen in Westerwolde. Het gaat daarbij vooral om de natuurgebieden rondom de Ruiten Aa, waar de afgelopen twintig jaar veel is veranderd vanwege natuurherstelprojecten. Bedoeling van deze aanpassingen is dat wandelaars en fietsers elkaar niet meer in de weg zitten en ze allemaal ongestoord van de natuur kunnen genieten. Wandelaars kunnen daarbij gebruik maken van nieuwe, onverharde paden. Belangrijk daarbij is dat deze paden goed onderhouden worden, omdat ze anders snel overwoekerd worden. Vandaar de zorg van de Westerwoldse vrijwilligers. Dorpsbewoners en wandelaars blijken enthousiast over de herinrichting en de verbetering van de wandelpaden: ‘Het creëert nieuwe mogelijkheden’.