Voorkeurstracé N33 door bewoners Tjuchem en Steendam bedacht

Tjuchem plaatsnaambord

De N33, die van Assen-Zuid naar de Eemshaven loopt, moest volgens de verkeerskundigen van Rijkswaterstaat om veiligheidsredenen verdubbeld worden. De eerste plannen die in 2014 ter tafel kwamen leken echter zeer ongunstig voor Tjuchem en Steendam. Bezorgde burgers sloegen de handen in elkaar en richtten de ‘Werkgroep N33 Tjuchem’ op. Uiteindelijk kwamen ze samen met deskundigen met een variant (X1 genoemd) die het best zou zijn voor de dorpen en de omliggende gebieden. Daarbij werd goed naar de opdracht gekeken en geprobeerd de belangen van alle stakeholders in kaart te brengen: bevolking, landbouw, natuur, economie, recreatie en leefbaarheid.Bestuurders werden in een bus rondgereden door het gebied en op knelpunten en kansen gewezen, zonder meteen een oordeel te vellen. Tot verbazing van velen werd deze variant uiteindelijk uitgekozen.

‘De plannen van de omwonenden scoren het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de noordelijke regio, twee belangrijke doelen van de verdubbeling,’ schreven de Provincie en het Ministerie in een gezamenlijke persverklaring. Volgens een woordvoerder van de Werkgroep is het bij dergelijke grote verkeersprojecten nog niet eerder voorgekomen dat een bewonersvariant de voorkeur kreeg boven de andere. De wethouder: ‘Dit is het perfecte voorbeeld van burgerparticipatie. Ik ben erg trots op dit resultaat.’