Inwoners Woldendorp maken van supermarkt coöperatieve Dörpswinkel

Woldendorp plaatsnaambord in

De supermarkt van Woldendorp dreigde te sluiten en daarmee zou volgens veel bewoners van het dorp een belangrijke steunpilaar van het dorp tussen Delfzijl en Termunten wegvallen. Dat zou grote gevolgen voor de leefbaarheid hebben en vandaar dat een aantal dorpelingen de koppen bij elkaar stak en een alternatief bedacht: een coöperatieve winkel van en voor het dorp. Voor 100 euro kan een dorpsgenoot coöperatielid worden. Daarvoor ondersteunt hij of zij niet alleen de winkel, maar krijgt ook nog eens 4 procent jaarlijks aan rente – uitgekeerd in de vorm van een bon die in de Dörpswinkel kan worden besteed.

De Dörpswinkel kent een lange voorgeschiedenis. Lang kon de winkel overeind worden gehouden door een combinatie van winkel en dagbesteding, maar toen dat spaak liep moest er een ander plan komen. Daarvoor werd de Stichting Leefbaar Woldendorp e.o. opgericht, dat als doel heeft fondsen en subsidies te verwerven om het pand te verbeteren. De stichting zal o.a. het pand verduurzamen door zonnecollectoren en energiezuiniger
winkelapparatuur. De stichting gaat het pand vervolgens verhuren aan drie partijen: dagbesteding Wilhelmina, de coöperatie Dörpswinkel Woldendorp e.o. en de Steunstee. Daarmee is de exploitatie gewaarborgd. De coöperatie telde in juli 2021 al meer dan 130 leden. Een woordvoerder: 'Op deze manier hebben we als coöperatie medefinanciering door de leden zelf en tonen we richting andere geldverstrekkers ook het draagvlak binnen ons dorp en de omliggende dorpen.'

 

Het investeringsgeld wordt besteed aan het upgraden van het interieur en het assortiment. Tegelijkertijd wordt ook de formule van de winkel iets aangepast en uitgebreid met streekproducten, zodat de lokale economie wordt ondersteund. Op termijn wordt ook een aantal nieuwe diensten toegevoegd zoals cadeaubonnen, postagentschap, ov-oplaadpunt en een bestelmogelijkheid voor brood en banket. 

De Dörpswinkel Woldendorp richt zich niet alleen op de inwoners van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl en
Borgsweer, maar ook op jongeren en toeristen die tijdelijk in het dorp of de omgeving verblijven.