Gorechtpark Hoogezand dankzij Stem voor Midden-Groningen verbeterd

Hoogezand plaatsnaambord in

De gemeente Midden-Groningen riep vanaf 2020 dorps- en wijkbewoners op om plannen in te dienen om  hun eigen omgeving te verbeteren. 'Jij als inwoner, vereniging of organisatie mag ideeën indienen die jouw buurt, wijk of dorp mooier, leuker, veiliger, duurzamer of socialer maken. Daarna mogen de inwoners hier op stemmen. Alles gaat via de website.' 

De gemeenteraad stelde maximaal € 20.000 beschikbaar uit het budget van het Nationaal Programma Groningen voor de ideeën die na de stemming in de top vijf staan. Veel plannen bleken echter nog niet goed genoeg, vond de gemeenteraad. Voor het Gorechtpark in Hoogezand werden bijvoorbeeld meerdere plannen ingediend, die allemaal nog gebreken hadden. Er werd daarna budget vrijgemaakt bij de gemeente om deze plannen uit te werken, zodat ze later wel gehonoreerd zouden kunnen worden. Daarbij werd er  aangedrongen op samenwerking, bijvoorbeeld met scholen en ouders om te zorgen voor educatieve hoekjes in het park, in samenwerking met de Aletta Jakobsschool.