Bewoners Meeden, Scheemda en Westerlee in actie tegen komst industrieterrein

Meeden in

Dorpelingen, verenigd in de dorpsverenigingen van Meeden, Scheemda en Westerlee, hebben zich tegen de komst van een groot industrieterrein gekeerd. De provincie Groningen en de gemeente Veendam hebben namelijk grootste plannen met een stuk landbouwgrond dat langs de A7 en N33 ligt. Daarvoor zijn plannen om deze om te zetten in een groot industriegebied. Dit tot woede en teleurstelling van de dorpsbewoners die daarvoor in actie kwamen, een container plaatsen met de tekst 'gooi daar de plannen maar in' en snert uitdeelden aan dorpsgenoten. 'Snert voor een snertplan'.

Om duidelijk te maken wat er precies leefde organiseerden de dorpsverenigingen daarom in februari 2022 inloopbijeenkomsten. Daarin werden de dorpsgenoten bijgepraat over de plannen en werd opgeroepen tot actie. Belangrijkste punt is dat het uitzicht van de dorpen door de mogelijke komst van het industrieterrein flink wordt verpest, zo zeggen de dorpsbewoners. 'Geen zicht op het land, maar wel zorgen,' zoals een van hen uitdrukte in een vraaggesprek met RTV-Noord.