Aduard 825: ambitieus outdoor fitness, speel- en belevingspark

Aduard plaatsnaambord in bij brug

In Aduard is Vereniging Dorpsbelangen samen met vele vrijwilligers bezig met de ontwikkeling van het Aduard-825-park rond multifunctioneel centrum De Meeden dat zal bestaan uit een outdoor-fitnesspark (dat het eerst gerealiseerd gaat worden), een multifunctionele panna-kooi en een ‘speel- en belevingspark’. Het fitnesspark is gratis toegankelijk en kan dus door alle dorpsbewoners gebruikt worden. Door het ontstaan van het park wordt ook het multifunctioneel centrum De Meeden onderdeel van het geheel.

In 2017 ontstonden de plannen, in september 2018 werden deze gepresenteerd door Dorpsbelangen, in 2020 gevolgd door het projectplan waarin ook een zogenaamd ‘beweegplan’ was opgenomen. De naam ‘825’ verwijst naar de historie van Aduard: 825 vestigden zich de eerste monniken in Aduard en verrees een van de belangrijkste klooster van Noord-Nederland. De plannen werden ontwikkeld door de vereniging dorpsbelangen Aduard, in samenwerking met Groninger Dorpen, de werkgroep dorpsvisie Aduard, de 150 dorpsbewoners, bovenbouw-kinderen van basisschool Adeborg, leden van de voetbalvereniging VV Aduard 2000 en het jeugdhonk de Kameleon. ‘Samen kunnen we meer in Aduard’, luidt niet voor niets de kernzin van het plan.

Achtergrond is dat Aduard weliswaar een dorp met een rijk verenigingsleven is, maar dat steeds meer mensen zich niet meer bij verenigingen aansluiten. Ook zijn er veel individuele outdoor-sporters die bootcamp, yoga, fitness, en aan andere buitensporten doen. Het bewegingspark zou bewoners de gelegenheid moeten geven hun sport vaker in het dorp te beoefenen, op het tijdstip dat zij willen, anderzijds geeft het verenigingen de mogelijkheid de sport onder de aandacht te brengen bij de bewoners, bijvoorbeeld door clinics.

Volgens de plannenmakers zijn de pijlers van het nieuwe park dat je elkaar op deze plek moet kunnen ontmoeten, en dat de plek aanzet tot bewegen en sporten. Ook kun je elkaar hier leren kennen en wederzijds begrip tonen. Bovendien bevordert het de cohesie in het dorp, verhoogt het park het bewustzijn van de natuur, en zorgt het voor een levensloopbestendige en duurzame leefomgeving voor jong en oud.